ANSM: cập nhật nguy cơ tổn tổn thương gan nặng khi sử dụng ketamin kéo dài liều cao

Ngày 04/07/2017, ANSM cập nhật nguy cơ tổn thương gan nặng khi sử dụng ketamin kéo dài liều cao

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Thông tin dành cho CBYT – chuyên gia gây mê hồi sức, trung tâm kiểm soát đau, bỏng và dược sỹ bệnh viện

 

Từ năm 2014, 10 trường hợp tổn thương gan nặng trong đó 4 trường hợp bệnh nhân cần cấy ghép gan mới đây đã được báo cáo cho ANSM.

 

Các tổn thương ứ mật dạng viêm đường mật có thể liên quan đến việc sử dụng ketamin lặp lại và/hoặc kéo dài (từ 1 đến 5 tháng liên tục) và ở liều cao, trong kiểm soát đau kháng trị (trên 100 mg/ngày liên tục trong nhiều ngày) và trong chăm sóc giảm đau ở bệnh nhân bỏng nặng (200 đến 400 mg/giờ trong 3-6 giờ).

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Ketamine-risque-d-atteintes-hepatiques-graves-lors-d-utilisations-prolongees-et-ou-a-doses-elevees-Lettre-aux-professionnels-de-sante

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh