ANSM cảnh báo nguy cơ liên quan đến việc sử dụng oxycodon

Ngày 30/10/2014, Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) nhắc lại cho các cán bộ y tế về nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc thuốc khi sử dụng oxycodon. Nguy cơ này phải được lưu ý ngay khi bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc và đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị. Việc sử dụng oxycodon chỉ dành cho các trường hợp đau nặng bắt buộc phải điều trị bằng thuốc giảm đau opioid mạnh, đặc biệt là đau trong ung thư.

 

Oxycodon là một thuốc giảm đau opioid cấp 3, theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và được đưa vào danh mục gây nghiện, thuốc này phải được kê theo mẫu đơn thuốc gây nghiện.

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Vì tính chất dược lý của oxycodon và mức độ lạm dụng cũng như việc sử dụng sai mục đích tại Hoa Kỳ, thuốc này hiện đang được theo dõi chặt chẽ bởi ANSM và hệ thống cảnh giác của cơ quan này. Tại Pháp, bản báo cáo mới nhất trong giai đoạn từ 2008 đến tháng 06/2013 ghi nhận việc sử dụng oxycodon tăng lên, đặc biệt trong thời gian 2008 – 2009, điều này phù hợp với sự gia tăng của việc điều trị giảm đau. Việc sử dụng thuốc tăng lên có liên quan đến sự gia tăng các báo cáo về lạm dụng và phụ thuộc vào thuốc, đi kèm với việc điều trị giảm đau bằng oxycodon. Số lượng ca báo cáo lạm dụng thuốc do bệnh nhân được điều trị bởi nhiều bác sỹ hay do bệnh nhân dùng thuốc dạng tiêm vẫn còn thấp. Việc theo dõi cảnh giác nguy cơ gây nghiện cho thấy rằng việc sử dụng sai mục đích oxycodon tại Pháp là rất ít do phạm vi kê đơn và phát thuốc không liên quan đến điều trị là vô cùng hẹp.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Risques-lies-a-l-utilisation-de-l-oxycodone-antalgique-opioide-de-palier-III-Point-d-information

 

Tổng hợp tin: Hoàng Vân Hà, Nguyễn Mai Hoa