Phát hiện tín hiệu: Methylphenidate và chứng cứng hàm

 

   Chứng cứng hàm liên quan đến việc sử dụng methylphenidate đã được xác định là một tín hiệu tiềm năng sau khi sàng lọc báo cáo từ bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu về phản ứng bất lợi của WHO (Vigibase). Tần suất gặp phản ứng này cao hơn so với tần suất chung trong VigiBase với 27 trường hợp được báo cáo, trong khi mức dự kiến là 8.3 (đánh giá của Vigibase vào 2/5/2018). Tất cả các trường hợp báo cáo “cứng hàm”, “tình trạng cứng khớp hàm”, “căng cứng cơ hàm” đều được đưa vào đánh giá. Tổng số có 38 trường hợp báo cáo được phân tích. Các báo cáo góp phần chỉ ra mối liên hệ giữa methylphenidate và chứng cứng hàm, với phần lớn báo cáo methylphenidae là thuốc nghi ngờ duy nhất, trong đó có 8 trường hợp triệu chứng cải thiện khi ngừng thuốc và 1 trường hợp triệu chứng xuất hiện lại khi tái sử dụng.

 

   Tác dụng thay đổi nồng độ dopamin đưa ra cơ chế giải thích hợp lí cho chứng cứng hàm, trong những báo cáo này được cho là phản ứng rối loạn trương lực cơ. Cứng hàm không được ghi trên nhãn thuốc chứa methyphenidate cũng như tóm tắt đặc tính sản phẩm hay tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Tuy nhiên, các biểu hiện tương tự như căng cơ, co thắt cơ bắp, cơ bắp chân bị chuột rút đã được mô tả. Đối với bệnh nhân, các thuật ngữ liên quan đến hàm có thể xảy ra chưa đủ rõ ràng. Do đó, nếu thuật ngữ này được làm rõ hơn thì bệnh nhân có thể có cơ sở hơn trong việc quyết định bắt đầu hay tiếp tục điều trị.

 

Nguồn: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326784/WPN-2019-04-eng.pdf?ua=1

Điểm tin: Đỗ Khánh Linh, Nguyễn Thị Tuyến