ANSM: Ngày 06/8/2019, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp khuyến cáo về quản lí bệnh nhân sau khi ngừng lưu hành IMMUCYST trong điều trị ung thư bàng quang

 

Sanofi Pasteur đã quyết định ngừng lưu hành thuốc Immucyst 81 mg (chủng Connaugt) vào cuối tháng 07/2019. Do đó, ANSM khuyến cáo điều trị thay thế bằng thuốc BCG Medac (chủng RIVM) cho các bệnh nhân tại Pháp. Một biệt dược khác cũng được nhập khẩu từ Canada để sử dụng là Oncotice (chủng Tice).

Các hộp thuốc Immucyst còn lại tại nhà thuốc có thể được sử dụng cho tới khi hết hạn sử dụng và hết hàng.

Đến nay, biệt dược BCGMedac đã có đủ số lượng cấp phát cho bệnh nhân ung thư bàng quang. Theo yêu cầu của ANSM, phòng thí nghiệm Medac đã tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu chuyển từ Immucyst sang BCGMedac.

Biệt dược nhập khẩu Oncotice sẽ có trên thị trường từ tháng 9/2019.

Các biệt dược BCG Medac và Oncotice chỉ được cấp phát trong nhà thuốc bệnh viện cho tất cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú điều trị tại viện.

ANSM cũng nhắc lại các khuyến cáo chăm sóc bệnh nhân của Ủy ban ung thư thuộc hiệp hội Tiết Niệu Pháp (CCAFU) trong việc ngừng sử dụng biệt dược Immucyst.

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

Thông tin dành cho bệnh nhân:

Đối với bệnh nhân bắt đầu điều trị hoặc bệnh nhân đã ở giai đoạn khởi đầu: Lộ trình điều trị sẽ bắt đầu với một trong các thuốc hiện có. Nhà thuốc bệnh viện sẽ cung cấp đủ 6 liều khởi đầu của liệu pháp miễn dịch trong kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.

Nếu bệnh nhân đã bắt đầu điều trị với biệt dược Immucyst, nhà thuốc cấp phát đủ thuốc để bệnh nhân không phải đổi thuốc trong giai đoạn khởi đầu điều trị.

- Đối với bệnh nhân trong giai đoạn duy trì:

Nếu bệnh nhân hoàn thành giai đoạn khởi đầu bằng Immucyst, bác sĩ có thể sẽ cần phải thay đổi điều trị trong giai đoạn duy trì do biệt dược Immucyst đã ngừng lưu hành. Không có rủi ro trong việc thay đổi điều trị trong giai đoạn duy trì và bác sĩ sẽ kê đơn một trong những lựa chọn thay thếlà BCG Medac hoặc Oncotice.

- Để điều trị với BCG: BCG Medac và Oncotice được cấp phát cho bệnh nhân tại nhà thuốc bệnh viện cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

 

Thông tin dành cho nhân viên y tế

- Không thay đổi thời gian điều trị bằng BCG được khuyến cáo trong các công bố vào năm 2018.

- Điều trị duy trì ở các bệnh nhân đã được điều trị và đã bắt đầu điều trị duy trì với Immucyst có thể được tiếp tục điều trị bằng một chủng khác. Điều quan trọng là tuân thủ thời gian điều trị đã được đề nghị.

- Bệnh nhân có thể bắt đầu lộ trình điều trị BCG với bất kỳ chủng nào nhưng không được thay đổi sang chủng khác trong 6 liều khởi trị. Điều trị duy trì có thể được thay đổi theo chủng mới. Nhà thuốc bệnh viện cần nắm được kế hoạch 6 liều khởi trị để cung cấp thuốc cho bệnh nhân từ cùng một lô sản phẩm. Nhờ đó bệnh nhân có thể được điều trị bằng cùng một chủng cho giai đoạn khởi đầu.

ANSM nhắc nhở rằng phản ứng viêm tại chỗ (BCGites) có thể xảy ra khi điều trị bằng các liệu pháp BCG. Trong thực hiện thuốc cần chú ý biện pháp hoàn nguyên của BCG Medac sẽ khác với Immucyst. Nhân viên y tế cần chú ý tới việc hoàn nguyên và đặt catheter cho bệnh nhân khi dùng thuốc. Các tổn thương khi truyền thuốc có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

 

Nguồn: https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Traitement-de-tumeurs-de-la-vessie-l-ANSM-rappelle-les-recommandations-de-prise-en-charge-des-patients-a-la-suite-de-l-arret-de-commercialisation-d-IMMUCYST-BCG-intravesical-Point-d-information

Điểm tin: Vũ Đức Hoàn, Nguyễn Thị Tuyến