Giới thiệu công cụ tra cứu dược lý thuốc kháng nấm miễn phí

Công cụ miễn phí này cung cấp các thông tin về dược động học và tương tác của các thuốc kháng nấm.

 

Fungal Pharmacology cung cấp thông tin về dược động học và tra cứu tương tác của các thuốc kháng nấm miễn phí. Công cụ tra tương tác nhắm đến các tương tác dược động học tiềm tàng liên quan đến thuốc kháng nấm. Tương tác được phân loại theo 5 mức độ A (không có tương tác), B (không cần can thiệp), C (cần theo dõi điều trị), D (cân nhắc thay đổi thuốc) và X (tránh phối hợp) tương ứng với các mức độ bằng chứng về tương tác (rất thấp, thấp, trung bình và cao). Thông tin về mỗi cặp tương tác bao gồm: hậu quả, xử trí, cơ chế và tóm tắt y văn cùng tài liệu tham khảo. Tài liệu được tham khảo chủ yếu từ tờ Thông tin sản phẩm và Pubmed.

 

(Ảnh minh họa trên www.fungalpharmacology.org)

 

 

Ngoài ra, thông tin về nguy cơ kéo dài khoảng QT của các thuốc trong cặp tương tác tra cứu cũng được hiển thị và được phân loại làm 5 mức độ: có nguy cơ kéo dài khoảng QT, có thể có nguy cơ kéo dài khoảng QT, có nguy cơ kéo dài khoảng QT tùy điều kiện, không có nguy cơ kéo dài khoảng QT và không có thông tin. 

 

Các thuốc kháng nấm sử dụng đường toàn thân trong Fungal Pharmacology bao gồm: các azol (fluconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol), các echinocandin (anidulafungin, caspofungin, micafungin), amphotericin B dạng phức hợp lipid (ambisome) và flucytosin 

 

Tra cứu công cụ tại đây: http://www.fungalpharmacology.org. Công cụ này có thể tải xuống miễn phí từ Google Play hoặc từ App Store (tìm kiếm cụm "Fungal Pharmacology").

 

Người tổng hợp: Nguyễn Mai Hoa