ANSM: Điểm tin đáng chú ý từ Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp ngày 16/10/2018

 

Các kháng sinh Quinolon và fluoroquinolon

Sau cuộc họp tháng 10/2018, PRAC đã đưa ra các khuyến cáo sau:

1. Không sử dụng quinolon và các fluoroquinolon trong:

- Điều trị các nhiễm trùng có thể cải thiện mà không cần điều trị hoặc không nghiêm trọng (như viêm họng);

- Dự phòng tiêu chảy khi du lịch hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu dưới tái phát;

- Điều trị cho bệnh nhân đã từng gặp ADR nghiêm trọng với kháng sinh fluoroquinolon hoặc quinolon;

- Điều trị nhiễm trùng nhẹ hoặc trung bình, trừ khi không dùng được các thuốc kháng khuẩn thường được khuyến cáo khác.

2. Sử dụng thận trọng các quinolon và fluoroquinolon:

- Ở người cao tuổi, bệnh nhân bị có vấn đề trên thận, bệnh nhân ghép tạng, đặc biệt trên người được điều trị bằng các corticosteroid toàn thân. Những bệnh nhân này có nguy cơ cao xuất hiện tổn thương gân do fluoroquinolon và quinolon.

PRAC cũng khuyến cáo cán bộ y tế nên nhắc nhở bệnh nhân ngừng điều trị khi có các triệu chứng trên cơ, khớp và hệ thần kinh.

 

Thuốc tránh thai hormon và nguy cơ tự tử: tín hiệu an toàn và tăng cường thông tin

Tờ thông tin sản phẩm (SPC) của các thuốc tránh thai hormon đã đề cập đến nguy cơ gia tăng các rối loạn trầm cảm và tâm trạng. Một nghiên cứu dịch tễ dược tại Đan Mạch (Skovlund et al. 2017) gần đây cho rằng các biện pháp tránh thai hormon có thể liên quan đến gia tăng nguy cơ tự tử và ý định tự tử. Nghiên cứu này là một phần mở rộng của một nghiên cứu Đan Mạch, đã được công bố hai năm trước, xác nhận nguy cơ gây trầm cảm đã biết liên quan đến các thuốc tránh thai hormon.

PRAC đánh giá các dữ liệu từ nghiên cứu mới này như một phần của quy trình phát hiện tín hiệu châu Âu và đã xem xét trong cuộc họp tháng 10/2018 rằng tất cả các kiến thức và phương pháp còn hạn chế hiện nay không thiết lập một mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa sự gia tăng báo cáo về nguy cơ tự tử và việc sử dụng các biện pháp tránh thai hormon.

Tuy nhiên, PRAC lưu ý rằng trầm cảm có thể là một biến cố nghiêm trọng và đôi khi có thể dẫn đến tự tử. Do đó, Ủy ban đề nghị cập nhật thông tin này trên thông tin sản phẩm. Mục Cảnh báo/Thận trọng trong Tờ thông tin sản phẩm của các chế phẩm có liên quan sẽ được cập nhật vấn đề này.

 

Nguồn: https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Travaux-de-l-Agence-Europeenne-des-Medicaments-EMA-Comite-pour-l-evaluation-des-risques-en-matiere-de-pharmacovigilance-PRAC/Antibiotiques-quinolones-et-fluoroquinolones-contraceptifs-hormonaux-retour-d-information-sur-le-PRAC-d-octobre-2018-Point-d-information

Điểm tin: Dương Khánh Linh