MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update tháng 7/2018

 

Darunavir phối hợp với cobicistat: tránh sử dụng trên phụ nữ có thai do nguy cơ thất bại điều trị và lây nhiễm HIV-1 từ mẹ sang con

Khuyến cáo cho cán bộ y tế

Dữ liệu dược động học chỉ ra nồng độ darunavir đạt được trong máu thấp khi sử dụng đồng thời với cobicistat (darunavir/cobicistat) trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của thai kỳ

Nồng độ darunavir trong máu thấp liên quan đến tăng nguy cơ thất bại điều trị và tăng nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Phối hợp darunavir/cobicistat không nên được khởi đầu ở phụ nữ có thai

Phụ nữ dùng drunavir/cobicistat có thai cần được chuyển sang biện pháp điều trị thay thế, có thể là darunavir/ritonavir

Báo cáo phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến thuốc HIV, bao gồm thất bại điều trị

 

Eltrombopag (revolade): báo cáo ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm bilirubin và creatinine

Khuyến cáo cho cán bộ y tế

Eltrombopag có màu đậm (màu nâu đỏ) và có thể làm đổi màu và ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm creatinine và bilirubin

Có nhận thức về ảnh hưởng đến bilirubin (kết quả bình thường/thấp sai)

Nếu kết quả xét nghiệm bilirubin và/hoặc creatinine không phù hợp với tình trạng lâm sàng, cần xét nghiệm lại bằng phương pháp khác để xác định giá trị của kết quả

Phòng thí nghiệm có thể xem xét tính nhạy cảm với sự đổi màu của huyết tương và các yếu tố khác có thể liên quan khi lựa chọn phương pháp thử thay thế

Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ bao gồm tác động làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm

 

Amphotericin B dùng ngoài đường tiêu hóa: nhắc lại nguy cơ tử vong tiềm tàng khi dùng nhầm dạng thuốc

Khuyến cáo cho cán bộ y tế

Khi kê đơn, trao đổi và cấp phát các thuốc chứa amphotericin, cần dùng cả tên hoạt chất và tên thuốc

+ amphotericin dạng quy ước (Fungizone)

+ amphotericin dạng liposom (AmBisome)

+ amphotericin dạng phức hợp lipid (Abelcet)

Kiểm tra tên sản phẩm và liều dùng trước khi sử dụng, đặc biệt nếu liều dùng được kê lớn hơn 1,5 mg/kg – liều tối đa của Fungizone

Báo cáo tất cả phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến amphotericin B

 

Nguồn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/726260/DSU-July-PDF.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến