Tài liệu giới thiệu về Trung tâm DI & ADR Quốc gia bằng tiếng Anh

Giới thiệu sơ lược về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của Trung tâm DI & ADR Quốc gia

 

Tên tài liệu: TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ THÔNG TIN THUỐC VÀ THEO DÕI PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC

Số trang: 11

Năm xuất bản: tháng 6 năm 2009

Chịu trách nhiệm xuất bản: Trung tâm DI & ADR Quốc gia

Nội dung chính:

 - Mô tả nhiệm vụ của Trung tâm

 - Vị trí của Trung tâm và mối quan hệ với các đơn vị chuyên môn y tế khác

 - Sơ đồ tổ chức của Trung tâm

 - Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trung tâm

 - Định hướng phát triển hoạt động của Trung tâm giai đoạn 2009 - 2012, tầm nhìn đến 2015

 - Một vài hình ảnh về hoạt động có liên quan đến Cảnh giác dược sau khi có quyết định thành lập Trung tâm của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

 

Mời xem: Nội dung chi tiết