Hướng dẫn Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo quyết định số 991/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 24/3/2009, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) được giao nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao kiến thức và cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động Cảnh giác Dược cho các cán bộ y tế và người bệnh.

 

Trong năm 2012, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng cuốn “Hướng dẫn Hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Bản hướng dẫn này được ban hành kèm theo quyết định 1088/QĐ-BYT ngày 04/04/2013. Bản “Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” cập nhật các thông tin mới, phù hợp với Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới có điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của công tác bảo đảm an toàn trong sử dụng thuốc ở Việt Nam hiện nay.

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin trân trọng giới thiệu tới các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh trên toàn quốc ấn phẩm “Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” do Bộ y tế ban hành, cuốn hướng dẫn cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đến công tác theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc. Hy vọng đây sẽ là tài liệu chuyên môn hữu ích giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nhân viên y tế trong việc triển khai hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc, góp phần tăng cường sử dụng thuốc hợp lý và an toàn.

            Mời xem: Nội dung chi tiết