Dịch vụ cung cấp thông tin cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

Căn cứ theo Quyết định số 288/QĐ-DHN ngày 27 tháng 3 năm 2018 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin tại Trung tâm DI & ADR Quốc gia cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

 

Trung tâm DI & ADR Quốc gia xin thông báo đến các đơn vị sản xuất và kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam về việc sẽ thu tiền thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin kể từ ngày 01/4/2018 như sau:

 

- Trung tâm DI&ADR Quốc gia thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về tính an toàn của thuốc và thu tiền dịch vụ đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam để phục vụ các mục đích: Đăng ký lại/gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định hiện hành về Đăng ký thuốc của Bộ Y tế và theo yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

 

- Mức thu dịch vụ được thực hiện theo quy định hiện hành trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Dược Hà Nội.

 

- Biểu mẫu yêu cầu dịch vụ và hướng dẫn quy trình chung: 

1. Phiếu Yêu cầu cung cấp thông tin về tính an toàn của thuốc: Tải tại đây.

2. Hướng dẫn điền Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về tính an toàn của thuốc: Tải tại đây. 

3. Quy trình Dịch vụ cung cấp thông tin thuốc: Tải tại đây. 
 
 
 
 
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
 
Trung tâm DI & ADR Quốc gia,

Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (024)3933 5618.

Email: di.pvcenter@gmail.com

 

Trân trọng thông báo /.