Tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến trong sản khoa

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 6903/BYT-BM-TE về tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa.

 

Liên quan đến việc ghi nhận một số ca tai biến sản khoa tại BV Phụ nữ TP.Đà Nẵng vào các ngày 22/10 và 17/11/2019, Bộ Y tế đã có công văn số 6903/BYT-BM-TEngày 22/22/2019 với các khuyến cáo nhằm tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử trí tai biến do gây tê vùng giảm đau trong sản khoa.

 

Theo nội dung công văn, để kịp thời ngăn chặn các trường hợp tử vong và tai biến sản khoa nghiêm trọng có thể tiếp tục xảy ra, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các BV trực thuộc Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp dự phòng, phát hiện và xử trí kịp thời tai biến liên quan đến gây tê vùng giảm đau trong lĩnh vực sản khoa. Cụ thể như sau:

 

1) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng làm công tác gây mê hồi sức và hồi sức cấp cứu về dự phòng, phát hiện và xử trí các biến chứng của thuốc tê.

 

2) Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở y tế có thực hiện thủ thuật gây tê vùng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu các trường hợp tai biến do dùng thuốc tê.

 

3) Chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn khẩn trương rà soát, phát hiện các trường hợp xảy ra biến cố bất lợi liên quan đến thuốc tê (nếu có), lập báo cáo gửi về Trung tâm DI & ADR Quốc gia và gửi Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý KCB và Vụ Sức khỏe Bà mẹ, Trẻ em (Bộ Y tế) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1088/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

4) Đôn đốc các cơ sở KCB cung cấp dịch vụ sản phụ khoa và sơ sinh nghiêm túc thực hiện Công văn số 5069/BYT-BM-TE ngày 29/8/2019 về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai.

 

5) Tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở KCB sản phụ khoa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ và tử vong trẻ sơ sinh.

 

 

Ảnh: Nội dung công văn 6903/BYT-BM-TE ngày 22/11/2019

 

Nguồn: 

https://viettimes.vn/sau-2-vu-tai-bien-nghiem-trong-sau-sinh-mo-tai-da-nang-bo-y-te-yeu-cau-ra-soat-cac-lien-quan-toi-thuoc-bupivacaine-373557.html

http://baobaohiemxahoi.vn/vi/tin-chi-tiet-tang-cuong-cong-tac-du-phong-phat-hien-va-xu-tri-tai-bien-trong-san-khoa-d2b1c093.aspx

 

Điểm tin: Nguyễn Hoàng Anh (b)