Cục Quản lý Dược: Đình chỉ lưu hành, thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm nước rửa tay không đáp ứng yêu cầu về giới hạn các chất bảo quản 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone (MCT) và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) trong mỹ phẩm

Hai sản phẩm nước rửa tay có các lô bị thu hồi là Interco Hand Wash và Aquala Honey Melon Hand Wash

 

Cục QLD thông báo:

 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm:

- Nước rửa tay Aquala Honey Melon Hand Wash (Số lô: A.051; ngày sản xuất: 07/4/2018; hạn dùng: 03 năm từ NSX; Số tiếp nhận Phiếu công bô mỹ phẩm: 227/17/CBMP-BD) do Công ty TNHH Newlane Cosmetics sản xuất.

- Nước rửa tay Interco Hand Wash (Số lô: 200817; ngày sản xuất: 20/8/2017; hạn dùng: 20/8/2020, Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 770/14/CBMP-HN) do Công ty cổ phần Mỹ phẩm - Dược Quốc tế Interco sản xuất.

 

2. Công ty TNHH Newlane Cosmetics và Công ty Cổ phần Mỹ phẩm-Dược Quốc tế Interco phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phấm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/01/2019.

 

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

 

3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương và Sở Y tế Hà Nội:

- Kiểm tra Công ty TNHH Newlane Cosmetics và Công ty Cổ phần Mỹ phẩm-Dược Quốc tế Interco trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định.

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/02/2019.

 

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nguồn: https://dav.gov.vn/upload_images/files/221_QLD_MP.pdf

https://dav.gov.vn/upload_images/files/222_QLD_MP.pdf

Điểm tin: Võ Thị Thùy, Nguyễn Thị Tuyến