Khảo Sát

Khảo sát việc triển khai hoạt động của đơn vị Thông tin thuốc tại Bệnh viện

Theo tinh thần của công văn số 827/KH-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công công tác triển khai đánh giá thực hiện chính sách quốc gia về thuốc giai đoạn 1996-2010 và xây dựng chính sách thuốc quốc gia giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến 2030. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang giao cho Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc là đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan khác (Cục Quản lý Dược, Vụ Y Dược cổ truyền, Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Bảo hiểm Y tế) tiến hành thực hiện cuộc khảo sát“Phân tích thực trạng,cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động của đơn vị thông tin thuốc tại bệnh viện”

 

Khảo sát nhằm đạt 2 mục tiêu chính sau:

1. Phân tích thực trạng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và hoạt động của đơn vị thông tin thuốc tại bệnh viện

2. Đề xuất phương hướng, giải pháp và kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2010 – 2020 để tăng cường, thúc đẩy hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Trung tâm Quốc gia kính đề nghị Quý Bệnh viện điền đầy đủ thông tin trong phiếu khảo sát này và gửi về Trung tâm DI&ADR Quốc gia trước ngày 25/11/2010.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Trung tâm Quốc gia xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý Bệnh viện.

 

Xin mời: Tải file khảo sát tại đây

 

Sau khi điền xong, kính đề nghị quý vị gửi file cho chúng tôi bằng cách gửi Upload dưới đây.