Khuyến cáo về chẩn đoạn và điều trị rối loạn lipid máu 2015

Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam 2015

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam 2015, Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu:

I. Phần mở đầu:

1. Phân nhóm  khuyến cáo

2. Mức chứng cứ

II. Chẩn đoán rối loạn lipid máu

III. Phân tầng nguy cơ tim mạch

IV. Điều trị rối loạn lipid máu

1. Mục tiêu điều trị

2. Ảnh hưởng của thay đổi lối sống lên nồng độ Lipid máu

3. Điều trị tăng LDL-C

4. Xử trí tăng TG máu

5. Điều trị rối loạn Lipid máu hỗn hợp

6. Điều trị rối loạn Lipid máu ở một số nhóm bệnh nhân

V: Kết luận

 

Chi tiết tài liệu "Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu 2015" xin xem tại đây.