Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim 2015

Khuyến cáo gồm 2 phần: Chẩn đoán suy tim và nguyên nhân gây suy tim; Điều trị suy tim trong từng giai đoạn.

 

Ảnh minh họa: suy tim

 

Theo tài liệu của Hội Tim mạch Việt Nam xuất bản năm 2015, khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim gồm:

I. Giới thiệu:

Hướng dẫn điều trị này bao gồm: + Chẩn đoán suy tim và nguyên nhân gây suy tim;

                                                     + Điều trị suy tim trong từng giai đoạn.


II. Định nghĩa và phân loại suy tim

III. Phân độ suy tim

IV: Chẩn đoán suy tim

V. Điều trị suy tim

1. Điều trị suy tim giai đoạn A

2. Điều trị suy tim giai đoạn B

3. Điều trị suy tim giai đoạn C

3.1. Điều trị bằng thuốc

3.1.1. Thuốc lợi tiểu

3.1.2. Thuốc ức chế men chuyển

3.1.3. Thuốc Chẹn thụ thể Angiotensin II (CTTA)

3.1.4. Thuốc ức chế β

3.1.5. Nitrate

3.1.6. Hydralazine

3.1.7. Chẹn kênh Canxi

3.1.8. Thuốc ức chế trực tiếp nút xoang

3.1.9. Omega 3

3.2. Điều trị bằng các thiết bị

4. Điều trị suy tim giai đoạn D

VI. Điều trị suy tim EF bảo tồn

VII. Suy tim cấp

VIII. Chăm sóc bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Chi tiết tài liệu " khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim" tại đây.