Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A

Quyết định số 5447/QD-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A”.

 

Ảnh minh họa:  nguồn Internet

 

Ngày 30/12/2014, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5447/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A”.

 

Chi tiết quyết định số 5447/QĐ-BYT: tại đây.

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A”: tại đây.