Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ

 

Ngày 22/02/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1005/QĐ-BYT về việc ban hành chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ”.

 

Ảnh minh họa: nguồn Internet

 

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

 

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ” gồm có:

 

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN BỆNH PHỔI KẼ

 

1.1.  Khái niệm

1.2.   Dịch tễ học

1.3.  Phân loại bệnh phổi kẽ

1.4.  Tiếp cận đa chuyên khoa trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ

1.5.  Tiên lượng

 

CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẬN LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI KẼ

 

2.1. Chụp cắt lớp vi tính phổi phân giải cao (HRCT) trong bệnh phổi kẽ

2.2. Giải phẫu bệnh trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ

2.3. Thăm dò chức năng hô hấp trong theo dõi và chẩn đoán bệnh phổi kẽ

2.4. Các xét nghiệm miễn dịch trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ

2.5. Nội soi phế quản và sinh thiết trong chẩn đoán bệnh phổi kẽ

 

CHƯƠNG III. CÁC BƯỚC TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN BỆNH PHỔI KẼ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

 

3.1. Những điểm then chốt

3.2. Nội dung chính

3.3. Bước 1: Chẩn đoán xác định bệnh phổi kẽ

3.4. Bước 2: Chẩn đoán phân loại/nguyên nhân bệnh phổi kẽ

3.5. Bước 3: Chẩn đoán mức độ nặng bệnh phổi kẽ

 

CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI KẼ

 

4.1. Điều trị thuốc

4.1.1. Corticosteroid

4.1.2. Thuốc ức chế miễn dịch và thuốc sinh học

4.1.3. Thuốc kháng xơ

4.2. Điều trị không dùng thuốc

4.2.1. Hỗ trợ hô hấp: Thở oxy, thở máy

4.2.2. Phục hồi chức năng hô hấp

4.3. Ghép phổi

4.3.1. Tổng quan

4.3.2. Phục hồi chức năng hô hấp

4.4. Chăm sóc giảm nhẹ cho NB bệnh phổi kẽ

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Chăm sóc giảm nhẹ - mục tiêu và giai đoạn

 

CHƯƠNG V: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH PHỔI KẼ

 

5.1. Xơ phổi vô căn

5.1.1. Dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ xơ phổi vô căn

5.1.2. Chẩn đoán IPF

5.1.3. Điều trị xơ phổi vô căn

5.1.4. Ghép phổi

5.1.5. Tiên lượng

5.2. Viêm phổi kẽ vô căn không phải IPF

5.2.1. Viêm phổi kẽ không đặc hiệu vô căn

5.2.2. Viêm phổi tổ chức hóa vô căn

5.2.3. Bệnh phổi kẽ viêm tiểu phế quản hô hấp

5.2.4. Viêm phổi kẽ bong vẩy

5.3. Bệnh phổi kẽ trong bệnh lý mô liên kết

            5.3.1.Bệnh phổi kẽ trong viêm khớp dạng thấp

            5.3.2. Bệnh phổi kẽ trong xơ cứng bì toàn thể

            5.3.3. Viêm phổi kẽ trong viêm đa cơ và viêm da cơ

            5.3.4. Bệnh phổi kẽ ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống

            5.3.5. Bệnh phổi kẽ với đặc điểm tự miễn

5.4. Viêm phổi tăng cảm

5.4.1. Định nghĩa

5.4.2. Dịch tễ học

5.4.3. Phân loại

5.4.4. Triệu chứng và dấu hiện

5.4.5. HRCT

5.4.6. Giải phẫu bệnh

5.4.7. Các cận lâm sàng khác

5.4.8. Chẩn đoán

5.4.9. Chẩn đoán phân biệt

5.4.10. Điều trị

5.4.11. Tiên lượng

5.5. Bệnh phổi kẽ do thuốc và liên quan đến nghề nghiệp

5.5.1. Bệnh phổi kẽ do thuốc

5.5.2. Bệnh bụi phổi

5.6. Các bệnh phổi kẽ hiếm gặp

5.6.1. Bệnh mô bào Langerhans phổi

5.6.2. Bệnh tích protein phế nang

5.6.3. Sarcoidosis

5.6.4. Bệnh u cơ trơn bạch mạch

5.6.5. Bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan vô căn cấp tính

5.6.6. Bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan vô căn mạn tính

5.6.7. Viêm phổi kẽ bạch cầu lympho

5.7. Xơ phổi tiến triển

            5.7.1. Định nghĩa PPF

            5.7.2. Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong PPF

            5.7.3. Điều trị PPF

            5.7.4. Ghép phổi

5.7.5. Tiên lượng

 

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mô kẽ” xin xem tại đây.

 

Tin: Nguyễn Nga