Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành”.

Ngày 23/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5332/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành”.

 

 

 

Tài liệu “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.


Tài liệu “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” gồm có:


 Chương I: Tổng quan về bệnh động mạch vành


Chương II: Các biện pháp thăm dò chẩn đoán bệnh động mạch vành


Chương III: Hội chứng động mạch vành mạn


Chương IV: Hội chứng động mạch vành cấp không có ST chênh lên 82


Chương V: Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên


Chương VI: Biến chứng thường gặp và một số thể đặc biệt của nhồi máu cơ tim cấp


Chương VII: Kỹ thuật can thiệp động mạch vành và một số tiến bộ khác


Tài liệu tham khảo và phụ lục.

 

Chi tiết tài liệu “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành” xin xem tại đây

 

 

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8164