Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Dự phòng tiên phát bệnh tim mạch”

Ngày 23/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5333/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch”

 

 

Tài liệu chuyên môn “Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.


 

Tài liệu “Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch” gồm 8 chương:

 

 Chương I: Tổng quan

 

Chương II: Nguyên nhân và sinh lý bệnh xơ vữa động mạch

 

Chương III: Lợi ích của điều chỉnh một số yếu tố nguy cơ trong dự phòng bệnh tim mạch

 

Chương IV: Nguyên lý cơ bản về dự phòng tiên phát bệnh tim mạch

 

Chương V: Phân tầng nguy cơ tim mạch tổng thể

 

Chương VI: Các biện pháp dự phòng tiên phát bệnh tim mạch

 

Chương VII: Can thiệp dự phòng tiên phát ở cấp độ cộng đồng

 

Chương VIII: Tổ chức triển khai các biện pháp dự phòng và đánh giá kết quả dự phòng tiên phát.

 

Kết luận:

 

Tài liệu tham khảo

 

Phụ lục 1

 

Phục lục 2

 

Chi tiết tài liệu “Dự phòng tiên phát bệnh tim mạch” xin xem tại đây

 

 

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8165