Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não

Ngày 23/12/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5331/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não”

 

             

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.


Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” gồm có:

 

Phần 1: Đại cương

 

Phần 2: Nhồi máu não

 

Chương I: tổng quan

 

 

Phân loại

 

Giải phẫu bệnh

 

Sinh lý bệnh  

 

Nguyên nhân

 

Dịch tễ học

 

Chương II: Chẩn đoán nhồi máu não

 

Lâm sàng

 

Cận lâm sàng

 

Chương III: xử trí, điều trị và tiên lượng

 

Nguyên tắc

 

Xử trí và điều trị cụ thể

 

Theo dõi

 

Tham vấn và hội chẩn

 

Dinh dưỡng

 

Tiên lượng

 

Chương IV: Điều trị bằng phương pháp tái tưới máu

 

Tái tưới máu bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch

 

Lấy huyết khối bằng dụng cụ

 

Chương V: Truyền thông y tế và dự phòng đột quỵ

 

Truyền thông giáo dục người bệnh

 

Dự phòng đột quỵ

 

Phần 3: Nhồi máu não

 

Chương I: tổng quan

 

Sinh lý bệnh

 

Nguyên nhân

 

Chương II: Chẩn đoán xuất huyết não

 

Lâm sàng

 

Cận lâm sàng

 

Chương III: Điều trị và tiên lượng

 

Điều trị Nội khoa

 

Điều trị phẫu thuật

 

Điều trị can thiệp nội mạch

 

Dẫn lưu não thất

 

Tiên lượng

 

Chương IV: Dự phòng xuất huyết não

 

Điều trị tăng huyết áp

 

Các biện pháp dự phòng không dùng thuốc


Phần 4: Phục hổi chức năng sau đột quỵ

 

Mục tiêu và nguyên tắc chung

 

Những khiếm khuyết cần được phục hồi chức năng

 

Vai trò của nhân viên y tế

 

Phần V: Tóm tắt những điểm thiết yếu trong thực hành lâm sàng đột quỵ não

 

Tài liệu tham khảo và phụ lục.

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não” xin xem tại đây.

 

 

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8163