Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3129/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3129/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”.

              

 Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.


Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan” gồm có:


1. Đại cương


2. Dịch tễ học UTBMTBG và các yếu tố nguy cơ


2.1. Dịch tễ học


          2.2. Các yếu tố nguy cơ chính


3. Tầm soát UTBMTBG


          3.1. Đối tượng tầm soát


          3.2. Phương tiện và tần suất tầm soát


4. Chuẩn đoán UTBMTBG


          4.1. Khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm


          4.2. Hình ảnh học

         

4.3. Chỉ dấu sinh học


4.4. Sinh thiết gan


4.5. Chẩn đoán xác định UTBMTBG


4.6. Chẩn đoán phân biệt


4.7. Phân chia giai đoạn bệnh


5. Điều trị UTBMTBG


5.1. Nguyên tắc điều trị UTBMTBG


5.2. Các phương pháp điều trị đối với tổn thương UTBMTBG


5.3. Phối hợp các phương pháp điều trị


5.4. Điều trị giảm nhẹ


5.5. Điều trị hỗ trợ

  

6. Theo dõi và tái khám


7. Phòng bệnh


Phụ lục và tài liệu tham khảo.

  

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư UTBMTBG” xin xem tai đây.

 

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://kcb.vn/wp-content/uploads/2020/07/3129_QD-BYT_Huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-UT-bieu-mo-te-bao-gan.pdf