Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3130/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt”

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3130/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt”.

              

 Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

 

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt” gồm có:

 

1. Đại cương

 

2. Phát hiện sớm, chẩn đoán

 

          2.1. Phát hiện sớm

 

          2.2. Chẩn đoán

 

          2.3. Chẩn đoán giai đoạn

 

3. Điều trị

 

3.1. Nguyên tắc điều trị

 

3.2. Các phương pháp điều trị

 

3.3. Sơ đồ điều trị UTTTL theo nhóm nguy cơ

 

3.4. Sơ đồ điều trị UTTTL di căn

 

3.5. Tăng PSA sau phẫu thuật hoặc tia xạ triệt căn

 

4. Theo dõi sau điều trị

 

4.1. Sau phẫu thuật hoặc xạ trị triệt căn

 

4.2. Điều trị ức chế androgen

 

Tài liệu tham khảo

   

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt” xin xem tại đây

 

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://kcb.vn/vanban/quyet-dinh-so-3130-qd-byt-ngay-17-thang-07-nam-2020-ve-viec-ban-hanh-tai-lieu-chuyen-mon-huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-ung-thu-tuyen-tien-liet