Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3127/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày”

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3127/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày”.

              

 Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

 

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày” gồm có:

 

1. Đại cương

 

2. Nguyên nhân – các yếu tố nguy cơ

 

          2.1. Yếu tố môi trường và chế độ ăn uống

 

          2.2. Vai trò của Helicobacter Pylori (HP)

 

          2.3. Yếu tố di truyền

 

          2.4. Các yếu tố khác

 

3. Chẩn đoán

 

3.1. Lâm sàng

 

3.2. Cận lâm sang

 

3.3. Chẩn đoán xác định

 

3.4. Chuẩn đoán phân biệt

 

3.5. Chuấn đoán giai đoạn sớm

 

3.6. Sàng lọc – phát hiện sớm

 

4. Điều trị

 

4.1. Nguyên tắc chung

 

4.2. Điều trị ung thư dạ dày cắt bỏ được theo giai đoạn

 

4.3. UTDD giai đoạn không có khả năng phẫu thuật triệt căn

 

4.4. Các phác đồ hóa trị ung thư dạ dày

  

5. Theo dõi và tiên lượng

 

          5.1. Theo dõi

 

          5.2. Tiên lượng

 

  

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày” xin xem tại đây.

Tin: Nguyễn Nga

Theo https://emohbackup.moh.gov.vn/publish/home?documentId=8015