Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính

Ngày 17/04/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1762/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính.

 

Ảnh minh họa: Nguồn internet

 

Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị  suy tim mạn tính” ban hành kèm theo Quyết định số 1762/QĐ-BYT ngày 17/4/2020 bao gồm:

 

1. Định nghĩa suy tim

2. Chẩn đoán và Phân độ

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Thăm dò cận lâm sàng

2.3. Tiếp cận chẩn đoán suy tim

2.4. Chẩn đoán các thể suy tim

2.5. Đánh giá mức độ suy tim

3.  Điều trị suy tim

3.1. Những biện pháp điều trị chung

3.2. Điều trị nguyên nhân

3.3. Các thuốc trong điều trị suy tim có giảm phân suất tống máu thất trái

3.4. Thiết bị hỡ trợ (device) cho bệnh nhân suy tim giảm phân suất tống máu thất trái

3.5. Thay (ghép) tim

3.6. Vấn đề giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân suy tim và theo dõi lâu dài.

 

 

Tài liệu tham khảo.

 

Chi tiết tài liệu "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy tim mạn tính" tai đây

 

Tin: Nguyễn Nga