Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung

Ngày 26/8/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3780/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung”.

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

Ngày 26/8/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3780/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung”.

 

Tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung” là tài liệu đưa ra các khuyến nghị trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân u xơ cơ tử cung tại Việt Nam dựa trên những bằng chứng y khoa và kinh nghiệm lâm sàng hiện có nhằm đưa đến cách xử trí thống nhất trong ngành sản phụ khoa Việt Nam.

 

Nội dung hướng dẫn bao gồm 15 chương:

 

Chương I. Đai cương

Chương II. Dịch tễ học và các yếu tổ nguy cơ

Chương III. Phân loại u xơ cơ tử cung

Chương IV. Triệu chứng lâm sàng của u xơ cơ tử cung

Chương V. Chẩn đoán u xơ cơ tử cung

Chương VI. Biến chứng u xơ cơ tử cung

Chương VII. Tiếp cận và xử trí các trường hợp u xơ cơ tử cung không có chỉ định can thiệp nội ngoại khoa.

Chương VIII. Điều trị nội khoa u xơ cơ tử cung

Chương ĨX. Điều trị ngoại khoa u xơ cơ tử cung

Chương X. Các thủ thuật thay thế phẫu thuật

Chương XI. Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật

Chương XII. U xơ cơ tử cung trong thai kỳ

Chương XIV. Những điều cần ghi nhớ về xử trí u xơ cơ tử cung

Chương XV. Tóm tắt hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung

và các biểu đồ:

Biểu đồ 1: Phác đồ xử trí u xơ cơ tử cung

Biểu đồ 2: U xơ cơ tử cung đã chẩn đoán xác định, có siêu âm

Biểu đồ 3: Phác đồ điều trị nội khoa u xơ cơ tử cung bằng UPA

Biểu đồ 4: Phác đồ xử trí u xơ cơ tử cung L2 hoặc đa nhân L2 –L5 ở phụ nữ tuổi sinh đẻ.

 

Tài liệu Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung là tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nội dung Hướng dẫn bao gồm theo dõi không điều trị, điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa đặc biệt với u xơ dưới niêm mạc, u xơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và thai kỳ.

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung” xin xem tại đây.

 

Tin: Nguyễn Thị Nga