Đại diện Trung tâm DI&ADR Quốc gia tham dự Hội nghị khoa học Asean PharmNET 2019

Vừa qua, Hội nghị khoa học quốc tế của Mạng lưới đào tạo và nghiên cứu dược Đông Nam Á năm 2019 (The 3rd International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN - ASEAN PharmNET 2019) đã được tổ chức vào ngày 14-15/11/2019 tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Tham dự Hội nghị, Trung tâm DI&ADR Quốc gia có 2 bài báo cáo trực tiếp (oral) của DS Nguyễn Hoàng Anh và DS Trương Anh Quân.

 

 

Vừa qua, Hội nghị khoa học quốc tế của Mạng lưới đào tạo và nghiên cứu dược Đông Nam Á năm 2019 (The 3rd International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN - ASEAN PharmNET 2019) đã được tổ chức vào ngày 14-15/11/2019 tại thành phố Yogyakarta, Indonesia. Tham dự Hội nghị, Trung tâm DI&ADR Quốc gia có 2 bài báo cáo trực tiếp (oral) của DS Nguyễn Hoàng Anh và DS Trương Anh Quân. Đặc biệt, bài trình bày của DS Trương Anh Quân đã được ban tổ chức Hội nghị trao giải "Best Oral Presentation" trong nhóm chủ đề "Pharmacology, Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Biotechnology (PPCP)".

 

Mời quý đồng nghiệp tham khảo nội dung 2 bài trình bày tại đây:

Trương Anh Quân: Population pharmacokinetics and simulations for dosage optimization of carbapenem in critically ill patient

Nguyễn Hoàng Anh: Preventability evaluation of adverse drug reactions related to antibiotics in Vietnam pharmacovigilance database

 

Tham khảo thêm thông tin về hội nghị : https://conference.farmasi.ugm.ac.id/

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 


Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b), Trương Anh Quân.