Dự án GF

Lịch công tác

Giám sát hỗ trợ dự án tại Bình Định (Tháng 8 năm 2016)

Trong bốn ngày (Từ ngày 28 tháng 08 đến ngày 02 tháng 9 năm 2016), đoàn giám sát bao gồm ông Nguyễn Quang Vũ (Ban quản lý hợp phần 2.1) và ông Lương Anh Tùng (Trung tâm DI&ADR Quốc Gia) đã có chuyến giám sát hỗ trợ tại Bình Định. Trong bốn ngày trên, đoàn đã tới các đơn vị:  Sở y tế Bình Định, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bình Định, và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Bình Định để giám sát việc thực hiện các hoạt động dự án.  

Một số hình ảnh chuyến giám sát: