Dự án GF

Lịch công tác

Giám sát hỗ trợ dự án tại Ninh Bình (Tháng 3 năm 2016)

Trong bốn ngày (Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 03 năm 2016), đoàn giám sát bao gồm ông Nguyễn Quang Vũ (Ban quản lý hợp phần 2.1) và bà Nguyễn Phương Thúy (Trung tâm DI&ADR Quốc Gia) đã có chuyến giám sát hỗ trợ tại Ninh Bình. Trong bốn ngày trên, đoàn đã tới các đơn vị:  Sở Y Tế Ninh Bình, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Ninh Bình, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Ninh Bình, và Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để giám sát việc thực hiện các hoạt động dự án.  

Một số hình ảnh chuyến giám sát: