Dự án GF

Lịch công tác

E21.5 - Hội thảo "Hỗ trợ mạng lưới M&E" tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 07 năm 2016, Ban quản lý hợp phần 2.1 đã tổ chức hội thảo thuộc hoạt động E21.5 “Hỗ trợ mạng lưới M&E” trong khuôn khổ dự án “Tăng cường các hoạt động cảnh giác Dược”.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 năm 2016 với sự tham gia của 36 đại biểu đến từ Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của Thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc Gia) và các cán bộ y tế thuộc các bệnh viện đa khoa các tỉnh 

 

Nội dung của hội thảo:

1.     Thực trạng báo cáo ADR tại các đơn vị 6 tháng đầu năm 2016

2.     Cập nhật thông tin an toàn thuốc 6 tháng đầu năm 2015

3.     Tổng kết hoạt động theo dõi và đánh giá của dự án 6 tháng đầu năm 2015

4.     Tổng kết hoạt động dự án 2012 – 6 tháng đầu năm 2016

5.     Hướng dẫn xây dựng tài liệu thông tin thuốc trong bệnh viện

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày các nội dung tổng kết hoạt động dự án cập nhật thường kỳ, và các bài chia sẻ chuyên môn liên quan tới xây dựng tài liệu thông tin thuốc trong bệnh viện

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: