Dự án GF

Lịch công tác

Giám sát hỗ trợ dự án tại An GIang - TP HCM (Tháng 11 năm 2015)

Trong bốn ngày (Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 11 năm 2015), đoàn giám sát bao gồm ông Nguyễn Quang Vũ (Ban quản lý hợp phần 2.1) và bà Nguyễn Phương Thúy (Trung tâm DI&ADR Quốc Gia) đã có chuyến giám sát hỗ trợ tại An Giang - TP Hồ Chí Minh. Trong bốn ngày trên, đoàn đã tới các đơn vị:  Sở Y Tế An Giang, Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện Nhi Đồng I, Bệnh viện Nhi Đồng II để giám sát việc thực hiện các hoạt động dự án.  

Một số hình ảnh chuyến giám sát: