Dự án GF

Lịch công tác

E21.5 - Hội thảo "Hỗ trợ mạng lưới M&E" tại Cần Thơ

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Ban quản lý hợp phần 2.1 đã tổ chức hội thảo thuộc hoạt động E21.5 “Hỗ trợ mạng lưới M&E” trong khuôn khổ dự án “Tăng cường các hoạt động cảnh giác Dược”.

 

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Ban quản lý hợp phần 2.1 đã tổ chức hội thảo thuộc hoạt động E21.5 “Hỗ trợ mạng lưới M&E” trong khuôn khổ dự án “Tăng cường các hoạt động cảnh giác Dược”.

Hội thảo được tổ chức với sự tham gia của 36 đại biểu đến từ Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của Thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc Gia) và các cán bộ y tế thuộc các bệnh viện đa khoa, bệnh viện lao và bệnh phổi các tỉnh 

 

Nội dung của hội thảo:

1.     Thực trạng báo cáo ADR tại các đơn vị 9 tháng đầu năm 2015

2.     Cập nhật thông tin an toàn thuốc 9 tháng đầu năm 2015

3.     Kết quả M&E của dự án 9 tháng đầu năm 2015

4.     Giám sát thuốc nguy cơ cao gây ADR & Xử lý thông tin an toàn thuốc tại bệnh viện

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày các nội dung tổng kết hoạt động dự án cập nhật thường kỳ, và các bài chia sẻ chuyên môn.

 

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

 

 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Vũ