Hội thảo Tăng cường hệ thống an toàn thuốc và Cảnh giác dược tại Việt Nam

08:00 - 08:30:

Khai mạc Hội nghị - hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội nghị

TS.  Jean-Marc Olivé, Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

TS. Cao Minh Quang, Thứ trưởng bộ Y tế

PGS. TS. Lê Viết Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

08:30 – 08:40:

Kế hoạch 5 năm của Trung tâm DI&ADR Quốc gia

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa, Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia

PDF

08:40 – 08:50:

Triển khaihoạt động của Trung tâmDI&ADR Quốc gia

TS. Nguyễn Hoàng Anh, Phó GĐ Trung tâm DI&ADR Quốc gia

08:50 – 09:05:

Cơ cấucủa hệ thống theo dõi đảm bảo an toàn thuốc và Cảnh giác Dược quốc gia

TS. Socorro Escalante

pdf

09:05 – 09:20:

Tham luận của Cục QL Dược:

Vai trò của Cục Quản lý Dược trong hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam

Lãnh đạo Cục QL Dược

09:20 – 09:35:

Tham luận của Cục QL Khám chữa bệnh:

Vai trò của Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam

Lãnh đạo Cục QL Khám chữa bệnh

09:35 – 09:50:

Tham luận của Pharmagroup:

Vai trò của các công ty sản xuất/ kinh doanh dược phẩm trong hệ thống Cảnh giác Dược tại Việt Nam

Đại diện Pharmagroup

09:50 – 10:10:

Giải lao

10:10 – 11:00:

Thảo luận: Lập kế hoạch cho việc thiết lập mạng lưới an toàn thuốc và Cảnh giác Dược

a) Thảo luận về kế hoạch củng cố và phát triển hệ thống trong 5 năm (Giai đoạn 2011 – 2015) và cơ cấu hoạt động của hệ thống

b) Vai trò của các đối tác trong hệ thống

c) Cam kết, hỗ trợ và hợp tác cho hệ thống đảm bảo an toàn thuốc và Cảnh giác Dược

11:00 –11:45:

Thảo luận toàn thể

Trao chứng chỉ tham dự khóa tập huấn cho học viên

11:45 – 12:00:

Tổng kết và bế mạc

12:00 – 01:00:

Ăn trưa

01:30 – 02:30:

Hội nghị phối hợp và kế hoạch cho năm 2011, bao gồm đại diện:

a) Trung tâm DI-ADR quốc gia

b) Cục quản lý Dược

c) Cục quản lý Khám chữa bệnh

d) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

e) Tổ chức quản lý khoa học về sức khỏe Hoa Kỳ/ Hệ thống tăng cường dược phẩm Hoa Kỳ (MSH/SPS)

f) Trường đại họcBordeaux/ Đại sứ quán Pháp