Hội thảo Tổng kết hoạt động Cảnh giác dược năm 2013

1. Báo cáo tổng kết hoạt động Hợp phần 2.1 (TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Ban quản lý hợp phần 2.1)

 

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Trung tâm DI&ADR Quốc gia năm 2013 (TS. Nguyễn Hoàng Anh –Trung tâm DI&ADR Quốc Gia)

 

3. Văn bản quản lý liên quan đến an toàn thuốc (ThS. BS. Hoàng Thanh Mai – Cục quản lý Dược)

 

4. Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc (ThS Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh): Phần 1;Phần 2

 

5. Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ThS. Lê Kim Dung – Cục quản lý Khám, chữa bệnh)

 

6. Tổng kết hoạt động cảnh giác dược trong Chương trình phòng chống Sốt rét năm 2013 (TS. Nguyễn Thị Minh Thu - Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương)

 

7. Báo cáo nghiệm thu nghiên cứu giai đoạn đầu về tỷ lệ nhập viện do những biến cố liên quan đến thuốc ở các bệnh viện trọng điểm tại Việt Nam (nghiên cứu E23.1) (PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khôi – Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh).

 

8. Nghiên cứu tỷ lệ biến cố có hại của thuốc đã báo cáo được xử trí phù hợp tại các bệnh viện trọng điểm: Kết quả nghiên cứu ban đầu và định hướng triển khai nghiên cứu trong năm 2014 (TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Trường Đại học Dược Hà Nội)

 

9. Vai trò của Sở Y tế trong công tác Cảnh giác dược (DS. Nguyễn Thị Bê – Sở Y Tế An Giang).

 

10. Quy trình thu thập, báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện Bạch Mai (DS. Nguyễn Thị Huế - Bệnh viện Bạch Mai):Phần 1Phần 2

 

11. Triển khai hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (DS. Nguyễn Mai Trang – Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch).

 

 

12. Hoạt động B7.5: Nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc tại các bệnh viện trọng điểm (TS. Nguyễn Thị Liên Hương – Trường Đại học Dược Hà Nội).

 

13. Đánh giá năng lực hoạt động của hệ thống Cảnh giác dược tại Việt Nam sử dụng bộ công cụ IPAT: hiệu quả khảo sát từ các cơ sở khám, chữa bệnh (ThS. Nguyễn Tứ Sơn  – Trường Đại học Dược Hà Nội).

 

14. Tổng kết hoạt động theo dõi tích cực phản ứng có hại của thuốc ARV tại các cơ sở điều trị trọng điểm (DS. Nguyễn Phương Thúy – Trung tâm DI&ADR Quốc Gia).

 

15. Triển khai hoạt động của Hợp phần 2.1 giai đoạn II (2014-2016) (TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Ban quản lý hợp phần 2.1).