Trung tâm DI&ADR Quốc gia tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XII - 2023

 

Ngày 15-17/9/2023 tại TP. Quy Nhơn, Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XII - 2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

 

Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tham gia trình bày tại các phiên báo cáo khoa học Dược lâm sàng và Quản lý Dược của Hội nghị với các nội dung như sau:

 

1. Tiếp cận toàn diện triệu chứng đường tiểu dưới do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt: góc nhìn Dược lâm sàng - PGS.TS.DS. Nguyễn Hoàng Anh

(nôi dung chi tiết xin xem tại đây)

 

2. Triển khai chương trình kháng sinh dự phòng: chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại một số bệnh viện - ThS.DS. Nguyễn Mai Hoa

(nôi dung chi tiết xin xem tại đây)

 

3. Khả năng phòng tránh được của ADR liên quan đến kháng sinh: Từ Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện đến khuyến cáo trong thực hành - ThS.DS. Cao Thị Thu Huyền

(nôi dung chi tiết xin xem tại đây)

 

Bên cạnh đó, Trung tâm có 01 báo cáo poster với chủ đề Triển khai can thiệp quản lý sử dụng kháng sinh "Ưu tiên quản lý nhóm 1" tại một số bệnh viện của ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

(nôi dung chi tiết xin xem tại đây)

 

 

Các báo cáo được chia sẻ dựa trên những hoạt động chuyên môn và kinh nghiệm của Trung tâm DI & ADR Quốc gia về Thông tin thuốc - Cảnh giác Dược và sự phối hợp chặt chẽ với một số bệnh viện trong công tác triển khai các hoạt động về Dược lâm sàng - giám sát sử dụng kháng sinh tại cơ sở điều trị. 

 

Một số hình ảnh từ Hội nghị: