Bài trình bày "Triển khai chương trình Quản lý kháng sinh tại đơn vị HSTC thông qua hoạt động nhóm DLS - Vi sinh và Lâm sàng"

 

 

 

Ngày 25/9/2019, tại Hội trường 1 – Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức Hội nghị Khoa học Dược lâm sàng năm 2019 nhằm cập nhật các chuyên đề, báo cáo khoa học mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài quân đội về Dược Lâm Sàng.

 
Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe 19 báo cáo tiêu biểu trên tổng số gần 50 báo cáo được đăng ký tham gia hội nghị từ các chuyên gia hàng đầu về đào tạo và thực hành dược lâm sàng trên khắp cả nước. Đây là những báo cáo có giá trị về mô hình đào tạo và thực tế triển khai hoạt động dược lâm sàng, cũng như vai trò của dược sĩ lâm sàng trong nhiều lĩnh vực như quản lý sử dụng kháng sinh, ung thư, ngoại khoa.
 
 
Tham dự hội nghị, PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã có bài báo cáo "Triển khai chương trình Quản lý kháng sinh tại đơn vị HSTC thông qua hoạt động nhóm DLS - Vi sinh và Lâm sàng".
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh báo cáo tại Hội nghị
 
 
 
 
Toàn cảnh hội nghị

 
Nguồn: BV TƯ Quân đội108.
 
Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thị Nga