Bài trình bày "Determination of optimal loading and maintenance doses for continuous infusion of vancomycin in critically ill patients: population pharmacokinetic modelling and simulation"

Hội nghị thường niên Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng Châu Âu lần thứ 19 (ECCMID 19th) năm 2019 được tổ chức tại Amsterdam từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Đây là hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực Vi sinh lâm sàng và bệnh nhiễm trùng thu hút hơn 12 nghìn đại biểu tham dự với nhiều chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới. Chương trình hội nghị rất phong phú gồm các bài báo cáo trục, báo cáo toàn thể, báo cáo miệng, báo cáo Poster/ePoster... về hầu hết tất cả các lĩnh vực liên quan đến Vi sinh lâm sàng và bệnh nhiễm trùng.

Được sự ủng hộ của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cũng như các thây cô và đồng nghiệp tại bệnh viện Bạch Mai, Tiến sĩ Vũ Đình Hoà (Phó giám đốc Trung tâm DI&ADR) đã đại diện nhóm nghiên cứu tham gia tại Hội nghị với bài báo cáo oral "Determination of optimal dosing and maintenance doses for continuous infusion of vancomycin in critically ill patients: population pharmacokinetic modelling and simulation".

Đây là kết quả nghiên cứu phối hợp giữa Bệnh viện Bạch Mai, các giảng viên và sinh viên Đại học Dược Hà Nội và nhóm nghiên cứu tại Đại học Công giáo Louvain (Catholic University of Louvain). Bài báo cáo tại hội nghị đã thành công tốt đẹp. Kết quả nghiên cứu hiện đang được áp dụng trong thực hành giám sát nồng độ thuốc trong máu tại bệnh viện Bạch Mai.


Nội dung bài báo cáo "Determination of optimal dosing and maintenance doses for continuous infusion of vancomycin in critically ill patients: population pharmacokinetic modelling and simulation": tại đây

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
Ảnh: Không khí tại một trong các session hấp dẫn và đông dự khán nhất của hội nghị
"IS03 - Pfizer - Targeting ESBLs, CRE and MDR Pseudomonas aeruginosa: are all β-lactam/β-lactamase inhibitors the same?". 

 
 
 
 Ảnh: Hình ảnh một bài báo tại phiên báo cáo trục
 
 
 
 
 Ảnh: TS. Vũ Đình Hoà báo cáo tại phiên :PK/PD to guide dosing in special populations"
 
 
 
Tổng hợp: Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh (b)