Cập nhật hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp lý (TS. Vũ Đình Hòa - PGĐ Trung tâm quốc gia về Thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc)

 

Vào ngày 06/3/2019, VPĐD Glaxosmithkine Pte. Ltd tại TP HCM phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội và Hội Hô hấp HCM đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Kiến Thức - Thực Hành Trong Điều Trị Nhiễm Khuẩn Cộng Đồng". Tại hội thảo, TS. Vũ Đình Hòa - PGĐ Trung tâm quốc gia về Thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc đã có báo cáo với chủ đề :Cập nhật hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp lý".

Xin mời quý đồng nghiệp xm và tải bài trình bày Cập nhật hướng dẫn sử dụng kháng sinh hợp lý:  Tại đây

 

Đọc thêm thông tin về hội nghị: http://canhgiacduoc.org.vn/Thongtinthuoc/TinYDuoc/1270/H%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-C%E1%BA%ADp-Nh%E1%BA%ADt-Ki%E1%BA%BFn-Th%E1%BB%A9c---Th%E1%BB%B1c-H%C3%A0nh-Trong-%C4%90i%E1%BB%81u-Tr%E1%BB%8B-Nhi%E1%BB%85m-Khu%E1%BA%A9n-C%E1%BB%99ng-%C4%90%E1%BB%93ng.htm


Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)