Bài trình bày "Pharmacoepidemiology methods: application to pharmacovigilance in Vietnam"Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi giảng viên giữa Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội với Đại học Quốc gia Yangming, Bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan), Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo song phương Việt Nam - Đài Loan trong lĩnh vực Dược lý, Dược lâm sàng và Phát triển thuốc mới vào ngày 01/3/2019. Trường Đại hoc Dược Hà Nội đã tham dự hổi thảo với 3 báo cáo viên, trong đó có bài trình bày của TS Vũ Đình Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm DI & ADR Quốc gia với chủ đề "Pharmacoepidemiology methods: application to pharmacovigilance in Vietnam".


Xem chi tiết chương trình Hội nghị tại đây: 

/SiteData/3/UserFiles/201903%20Chuong%20trinh%20Hoi%20thao%20DLS%20va%20phat%20trien%20thuoc%20moii.pdf


Xem bài trình bày  của TS Vũ Đình Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm DI & ADR Quốc gia với chủ đề "Pharmacoepidemiology methods: application to pharmacovigilance in Vietnam" tại đây:

http://canhgiacduoc.org.vn/SiteData/3/UserFiles/201902%20Pharmacoepidemiology%20method%20for%20PV%20Vietnam%20T

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)