Hội thảo khoa học - Ra mắt Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 31/08/2011, tại bệnh viện Chợ Rẫy - thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học - Ra mắt Trung tâm khu vực về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hội thảo khoa học được tiến hành theo chủ đề "Thông tin thuốc, cảnh giác dược - kết nối vì cộng đồng", gồm các báo cáo chuyên đề.

 

1. Cảnh giác dược trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

 

2. Định hướng phát triển hệ thống Cảnh giác dược tại Việt Nam

 

3. Nhận diện phản ứng có hại của thuốc

 

4. Công tác ADR, đảm bảo an toàn thuốc tại bệnh viện Chợ Rẫy

 

5. Trung tâm DI & ADR TP.HCM trong hệ thống Trung tâm ADR Quốc gia

 

6. Thực hành cảnh giác dược trong Công nghiệp dược phẩm