Lớp đào tạo liên tục "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" tháng 6/2018 tại Lạng Sơn

Từ ngày 12/6 - 15/6/2018, trong khuôn khổ Chương trình đào tạo liên tục về Dược lâm sàng - Trường Đại học Dược Hà Nội, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tập huấn Chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" cho các cán bộ y tế tại tỉnh Lạng Sơn. 

 

Một buổi thực hành tại lớp tập huấn

 

 

Thành phần của lớp tập huấn là các bác sĩ, dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm y tế và BHYT tỉnh Lạng Sơn. 

Chuyên đề được xây dựng với mục đích cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phản ứng có hại của thuốc (ADR) và cách thức, phương pháp triển khai hoạt động Cảnh giác Dược tại cơ sở. 
Các nội dung lý thuyết được xây dựng đi kèm với bài thực hành dựa trên các ca lâm sàng thực tế để học viên trực tiếp xử lý tình huống. Qua đó, học viên có thể nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động dược lâm sàng, áp dụng trong phát hiện, đánh giá, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR; đánh giá lợi ích/nguy cơ trong sử dụng thuốc; cập nhật thông tin về thuốc và truyền thông tới cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.
 

Tham khảo tài liệu của khóa học: 

https://drive.google.com/open?id=19wj3l69rCeITSIg0ekCLsn4GpZSvu1-7