Thông báo lớp tập huấn: Chuyên đề “Cảnh giác Dược tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm” (04/2024)

Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo về lớp đào tạo liên tục với chuyên đề Cảnh giác Dược tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm dành cho nhân viên chuyên trách về Cảnh giác Dược, về y khoa và các đối tượng có liên quan đến hoạt động Cảnh giác Dược tại đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm.


Tham dự khóa tập huấn, các học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản và cập nhật liên quan đến thực hành Cảnh giác Dược tại đơn vị kinh doanh thuốc và tham gia thực hành về hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc, cụ thể:

- Tổng quan về hoạt động Cảnh giác Dược tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm tại Việt Nam

- Cập nhật về các văn bản pháp quy về Cảnh giác Dược liên quan đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm

- Hướng dẫn cập nhật, xử lý thông tin quản lý về an toàn thuốc liên quan đến thay đổi tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ở Việt Nam và trên thế giới

- Thực hành phân tích, xử lý thông tin và điền báo cáo ADR.

 

Thời lượng tập huấn: 1 ngày; hình thức: trực tuyến.

 

Kết thúc tập huấn, học viên được cấp chứng nhận đào tạo, xác nhận đã hoàn thành nội dung khóa học do Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức. 

 

Thông tin chi tiết về hình thức, thời gian dự kiến và hướng dẫn đăng ký tham dự: Xin xem tại đây.

 

Đăng ký tham dự khóa học theo đường link: https://by.com.vn/GIQ28