Chương trình tập huấn với Cục Y tế - Bộ Công an: Cập nhật về Cảnh giác Dược và truyền thông về kháng kháng sinh

 

Trong tháng 9 và 10 năm 2023, với sự phối hợp chặt chẽ của Cục Y tế - Bộ Công an, các giảng viên từ Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tham gia 5 khóa tập huấn về các chủ đề bao gồm:

- Cập nhật về Cảnh giác Dược ứng dụng trong thực hành lâm sàng (dành cho cán bộ y tế tại các bệnh viện, bệnh xá trực thuộc Bộ Công an);

- Truyền thông về đề kháng kháng sinh và sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, hiệu quả (dành cho các cán bộ chiến sĩ ngành Công an).


Các khóa tập huấn đã được tổ chức tại Hải Phòng, Thanh Hóa, An Giang và Phú Yên với sự tham dự của các cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ tại chính địa phương tổ chức và một số tỉnh/thành phố lân cận.


Các lớp tập huấn được tổ chức nằm cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức của cán bộ y tế cũng như cán bộ chiến sĩ ngành Công an trong các vấn đề trong sử dụng thuốc như triển khai Cảnh giác Dược, đảm bảo an toàn thuốc và phòng chống kháng kháng sinh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.


Một số hình ảnh liên quan đến các khóa tập huấn: