Tập huấn Cập nhật về Tương tác thuốc và Quản lý kinh tế Dược trong thực hành lâm sàng (03/12/2022)

 

Nhằm mục đích cập nhật các thông tin mới về thực hành Cảnh giác Dược và An toàn thuốc cho cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện, Trung tâm DI&ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Novartis Việt Nam tổ chức khóa tập huấn Cập nhật về Tương tác thuốc và Quản lý kinh tế Dược trong thực hành lâm sàng.


Thời gian: Thứ Bảy - ngày 03/12/2022

Hình thức tổ chức: Đào tạo trực tuyến qua Webex.

 

Nội dung chương trình: