Đào tạo liên tục "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" tháng 05/2020 tại Hà Nội

 

Từ ngày 27/05 - 29/05/2020, tại Trường Đại học Dược Hà Nội, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tập huấn về chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" cho cán bộ y tế. Khóa tập huấn có sự tham dự của gần 80 dược sĩ và bác sĩ đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở y tế khác từ nhiều địa phương trong cả nước. 


Chuyên đề đã cung cấp cho học viên các kiến thức và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động Cảnh giác Dược tại cơ sở, đồng thời, trang bị các kỹ năng cần thiết để ứng dụng những kiến thức trên trong thực tế lâm sàng. Các nội dung thực hành như tiếp cận - phân tích ca lâm sàng, điền và thẩm định báo cáo ADR, truyền thông về an toàn thuốc, triển khai một số phương pháp giám sát ADR đã được xây dựng dựa trên tình huống cụ thể. Qua đó, học viên có thể nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động dược lâm sàng và thông tin thuốc áp dụng trong phát hiện, đánh giá, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR; đánh giá lợi ích - nguy cơ trong sử dụng thuốc; cập nhật và truyền thông về an toàn thuốc tới nhân viên y tế và người bệnh.

 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành chuyên đề  "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" trong Chương trình đào tạo liên tục Dược lâm sàng bởi Trường ĐH Dược Hà Nội. 

 

 

 

Các học viên tham dự tập huấn cùng giảng viên TS. Vũ Đình Hòa và DS. Nguyễn Hoàng Anh (Trung tâm DI & ADR Quốc gia)