Tập huấn "Tương tác thuốc bất lợi và vai trò của người điều dưỡng"

Ngày 09/11, Bệnh viện E Trung Ương mở lớp tập huấn "Quản lý điều dưỡng bệnh viện" cho các điều dưỡng trưởng của 6 bệnh viện: Bệnh viện E, Lào Cai, Bắc Cạn, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình.

 

Ảnh minh họa

 

Khóa tập huấn kéo dài trong 5 ngày, từ 09/11 đến 14/11/2011. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm cung cấp những kinh nghiệm và kiến thức cần thiết trong công tác quản lý điều dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe và an toàn cho bệnh nhân. Cán bộ Trung tâm DI và ADR đã tham gia giảng dạy bài "Tương tác thuốc và vai trò của người điều dưỡng".

 

Nội dung chi tiết của bài giảng (file đính kèm)