Bài trình bày “Giảm thiểu biến cố bất lợi của kháng sinh quinolon trong thực hành lâm sàng: Từ y văn và dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam”

 

 

Hiện nay, quinolon là nhóm kháng sinh quan trọng và được sử dụng phổ biến trên lâm sàng. Một số cảnh báo gần đây của cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đặt ra vấn đề đảm bảo an toàn khi sử dụng nhóm kháng sinh này tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh – Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã có bài trình bày với chủ đề “Giảm thiểu biến cố bất lợi của kháng sinh quinolon trong thực hành lâm sàng: Từ y văn và dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam” trong khuôn khổ bên lề Hội nghị khoa học Dược bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2018 được tổ chức tại TP. Đà Lạt vào ngày 15-16/12/2018.

 

Xem và tải tài liệu tại đây

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b).