Đào tạo liên tục "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" tháng 11/2018 tại Hà Nội


Từ ngày 21/11 - 24/11/2018, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã tập huấn về chuyên đề "Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện" cho cán bộ y tế trong khuôn khổ Chương trình đào tạo liên tục về Dược lâm sàng tại Trường Đại học Dược Hà Nội. 

 

Khóa tập huấn có sự tham dự của gần 50 dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đến từ nhiều địa phương gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Thái Nguyên và Nghệ An. 


Chuyên đề trên đã cung cấp cho học viên các kiến thức và phương pháp cơ bản để triển khai các hoạt động Cảnh giác Dược tại cơ sở, đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết để ứng dụng những kiến thức trên trong thực tế. Các nội dung thực hành như: Tiếp cận - phân tích ca lâm sàng, điền và thẩm định báo cáo ADR, truyền thông về an toàn thuốc, triển khai một số phương pháp giám sát ADR được xây dựng dựa trên tình huống cụ thể. Qua đó, học viên có thể nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động thông tin thuốc, áp dụng trong phát hiện, đánh giá, xử trí, báo cáo và dự phòng ADR; đánh giá lợi ích/nguy cơ trong sử dụng thuốc; cập nhật và truyền thông về an toàn thuốc tới cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.


Tài liệu lớp tập xin xem tại đây.

 

 

Điểm tin: Cao Thị Thu Huyền