VigiAccess: công cụ miễn phí tra cứu dữ liệu báo cáo ADR tại Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR của Tổ chức Y tế Thế giới

Để phục vụ cho hoạt động cảnh giác Dược của các Quốc gia, Trung tâm Giám sát thuốc toàn cầu Uppsala Monitoring Center của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-UMC) đã cung cấp công cụ VigiAccessTM giúp tra cứu dữ liệu báo cáo ADR tại VigiBase. VigiBase là Cơ sở dữ liệu báo cáo ADR của Tổ chức Y tế Thế giới được xây dựng dựa trên dữ liệu báo cáo ADR gửi đến từ khoảng 110 quốc gia với trên 100.000 thuốc nghi ngờ.

 

 

Một điểm cần lưu ý khi tra cứu tại VigiBase cũng như bất cứ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tự nguyện nào khác chính là số lượng báo cáo ADR được ghi nhận liên quan đến thuốc phụ thuộc nhiều yếu tố, bao gồm việc theo dõi, ghi nhận và báo cáo ADR của cán bộ y tế và người bệnh. Không loại trừ khả năng có các ADR đã xảy ra nhưng không được ghi nhận và báo cáo (báo cáo thiếu) dẫn đến số lượng báo cáo ADR liên quan đến một thuốc được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu không phản ánh chính xác sự xuất hiện của các ADR liên quan đến thuốc đó trong thực tế; số lượng báo cáo ADR được ghi nhận liên quan đến một thuốc thấp không đồng nghĩa ràng thuốc đó có ít tác dụng không mong muốn. Vì vậy, kết quả thống kê về số lượng báo cáo ADR liên quan đến thuốc cần được biện giải thận trọng.

 

VigiAccessTM được cung cấp miễn phí cho cán bộ y tế và cộng đồng tại địa chỉ: http://www.vigiaccess.org/

 

Tổng hợp: Nguyễn Hoàng Anh (b)