TGA: khuyến cáo độ an toàn của Semenax capsules

 

Semenax capsules có khả năng gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn và không nên sử dụng chế phẩm này

TGA vừa kiểm nghiệm chế phẩm được dán nhãn Semenax capsules và nhận thấy: chế phẩm này chứa chất không được ghi nhãn là yohimbine

Người sử dụng được khuyến cáo Semenax capsules chứa Yohimbine không được ghi nhãn là không hợp pháp

Semenax capsules chưa được TGA đánh giá về chất lượng, an toàn hoặc hiệu quả theo yêu cầu của pháp luật Úc và nơi sản xuất chế phẩm này cũng chưa được TGA chấp thuận.

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/semenax-capsules

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến