MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update tháng 11/2017

Quinin: nhắc lại các tác dụng kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều dùng và cập nhật các tương tác thuốc

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Quinin có tác dụng kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều dùng và nên sử dụng thận trọng ở bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ kéo dài khoảng QT hoặc block nhĩ thất.

 

Khuyến cáo cán bộ y tế:

- có hiểu biết về tác dụng kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều dùng và sử dụng thận trọng nếu kê đơn quinin cho bệnh nhân có:

+ tình trạng có thể dẫn đến kéo dài khoảng QT như bệnh lý tiền tim mạch hoặc rối loạn điện giải

+ dùng cùng các thuốc có thể kéo dài khoảng QT

+ block nhĩ thất

- theo dõi bệnh nhân chặt chẽ nếu dùng quinin cùng phenobarbital hoặc carbamazepine là cần thiết; nồng độ trong huyết thanh của các thuốc chống co giật có thể tăng và có thể gây ra độc tính của thuốc chống co giật

- tham khảo tóm tắt thông tin sản phẩm để nắm được danh sách đầy đủ các thuốc có thể gây tương tác và các phản ứng bất lợi tiềm tàng

- báo cáo phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến quinin

 

Các tác dụng trên tim

Quinin được biết đến là có tác dụng trên khoảng QT. Cuộc rà soát thường kỳ năm 2017 khuyến cáo rằng các cảnh báo tác dụng kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều dùng nên được ghi rõ trong thông tin sản phẩm của tất cả các thuốc chứa quinin.

Thận trọng khi sử dụng nếu kê các thuốc chứa quinin cho các bệnh nhân có tình trạng có khả năng dẫn tới kéo dài khoảng QT, như bệnh lý tiền tim mạch hoặc rối loạn điện giải, hoặc bệnh nhân dùng các thuốc khác có thể kéo dài khoảng QT. Đồng thời, thận trọng khi dùng thuốc trên bệnh nhân block nhĩ thất do quinin có thể làm trầm trọng thêm việc giảm dẫn truyền.

Các tương tác thông qua CYP3A4 với các thuốc khác

Quinin chuyển hóa thông qua con đường oxi hóa bởi cyt P450 tại gan, chủ yếu bởi CYP3A4. Cuộc rà soát năm 2017 đã xác định một nghiên cứu dược động học báo cáo rằng nồng độ trong huyết thanh của phenobarbital hoặc carbamazepine có thể tăng lên khi các thuốc chống động kinh này được dùng đồng thời với quinin. Mặc dù dữ liệu giới hạn trong nghiên cứu này, tuy nhiên kết quả này cho thất cần theo dõi bằng chứng về độc tính nếu quinin được dùng đồng thời.

Vì CYP3A4 liên quan đến chuyển hóa của nhiều thuốc khác, tham khảo mục 4.5 trong tờ đặc tính sản phẩm (SPC) danh sách các thuốc tương tác trước khi kê đơn quinin

Nhắc lại các phản ứng có hại quan trọng khác của quinin

Quinin được dùng ở Anh để điều trị chứng chuột rút bắp chân vào ban đêm (nocturnal leg cramps) trong nhiều năm; tuy nhiên, bạn nên biết rằng các biến cố quan trọng có thể xảy ra ở bệnh nhân dùng thuốc này. Tham khảo SPC các khuyến cáo quan trọng về sử dụng quinin phù hợp.  

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/quinine-reminder-of-dose-dependent-qt-prolonging-effects-updated-medicine-interactions

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến